Nieuws

Avri beleidsplan: ondergrondse containers

Afvalcontainers

De Avri presenteerde aan de gemeenteraad van Zaltbommel een aantal opties voor nieuw afvalbeleid met als motto: Van Afval Naar Grondstof (VANG). Kern is dat restafval in de kernen niet meer aan huis wordt opgehaald. Vanaf 2019 zal iedereen het naar een ondergrondse container of de milieustraat moeten brengen in zakken van 60 liter of 30 liter. Huishoudens krijgen in plaats van de grijze restafvalcontainer een grote verpakkingscontainer die gratis geleegd wordt. De groene en papiercontainers blijven bestaan. Dit zijn goede ontwikkelingen die hopelijk zorgen dat de positieve trend in afvalscheiding wordt doorgezet. Er zijn echter nog wel kanttekeningen te plaatsen bij de voorgenomen plannen. Want hoe realistisch zijn deze en hoe is de handhaving voorzien?

 

Lees verder

GroenLinks en PvdA bundelen hun krachten in de Bommelerwaard

GroenLinks en PvdA bundelen hun krachten in de Bommelerwaard en komen zo tot het beste van twee werelden. Met trots melden we dat we met een gezamenlijk programma en een gezamenlijke lijst deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Samen maken we ons sterk voor een zorgzame en solidaire samenleving. Een samenleving gericht op duurzaamheid en diversiteit.

Lees verder

Riolering glastuinbouw gaat centraal

Na vijf jaar is er nu in Zaltbommel een concreet voorstel voor centrale zuivering voor afvalwater uit de glastuinbouw. Dit is heel positief, want de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat er hierdoor op vooruit. Het voorstel komt voort uit een participatietraject waarbij de gemeente Zaltbommel samen met de tuinders, LTO, gemeente Maasdriel, waterschap en provincie tot een voor alle partijen acceptabele oplossing gekomen is.

Lees verder

Windmolens: nog steeds geen besluit

In de Zaltbommelse gemeenteraad is nog geen meerderheid voor de komst van drie windmolens langs de A2. Het college onderzoekt nu of er twee windmolens op bedrijventerrein de Wildeman kunnen komen. De besluitvorming duurt al jaren en de tijd voor de duurzaamheidsambitie in 2020 dringt. GroenLinks fractievoorzitter Hellen Sluiter stak tijdens de raadsvergadering gisteren een helder betoog af. Lees hier haar verhaal.

Lees verder

Visie op de duurzamheidsnota, raadsvergadering 17 maart 2016

Duurzaamheidsnota, raadsvergadering 17 maart 2016 

Een blamage, wat zou het een blamage zijn, als we nu onze duurzaamheidsambities opzij zouden zetten, als we nu zouden stoppen met onze inspanningen om onze eigen klimaatdoelen te halen, om te komen tot een energieneutrale gemeente.
Wij kunnen niet alleen met de mond belijden maar zullen ook tot actie moeten overgaan. Niet ja zeggen en nee doen. En daar moeten we iets voor over hebben. Ook Zaltbommel heeft de verantwoordelijkheid bij te dragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem.
En, ik herhaal het nog maar een keer, 16% groene energie is nog altijd 84% vervuilende energie.

Lees verder

Algemene beschouwingen GroenLinks Zaltbommel - 2016

Begrotingsraad 2017: Algemene beschouwingen

Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2016 vond de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 plaats.

Alle partijen kwamen aan het woord met hun Algemene Beschouwingen. Hieronder staat een samenvatting van de Algemene Beschouwingen van GroenLinks. Onderaan het bericht staan links naar de complete tekst (pdf) en de ingediende moties en amendementen.

Lees verder

Pagina's