VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk

Vragen over huisvesting Vluchtelingenwerk

De gezamenlijke GroenLinksfracties in Zaltbommel en Maasdriel hebben deze week schriftelijke vragen gesteld over de te krappe huisvesting van Vluchtelingenwerk Bommelerwaard.

Het college is gevraagd om hier een oplossing voor te vinden. De huidige ruimte in Pand 9 is te krap om de werkzaamheden naar behoren te voldoen. Voor de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel is VluchtelingenWerk een belangrijke partner bij de begeleiding van statushouders, want VluchtelingenWerk Bommelerwaard komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de Bommelerwaard. 

 

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: huisvesting VluchtelingenWerk

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

- Is het u bekend dat Vluchtelingenwerk (een belangrijke partner van Maasdriel en Zaltbommel bij de opvang, begeleiding en hulp bij integratie van vluchtelingen) veel te krap gehuisvest is om het werk naar behoren te kunnen doen?
- Zo nee, zou u dan met de medewerkers contact op willen nemen om de behoefte te peilen?
- Zo ja, wat zijn de stappen die genomen zijn om tot een oplossing te komen en welke stappen worden nog gezet?

Toelichting:

VluchtelingenWerk Bommelerwaard komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de Bommelerwaard. Het werk wordt gedaan vanuit Pand 9. De taken die de medewerkers en de vele vrijwilligers uit moeten voeren zijn veelomvattend en complex. Zij zetten zich dagelijks in om de vluchtelingen te begeleiden naar zelfredzaamheid. De huidige ruimte is te krap om de werkzaamheden naar behoren te voldoen. Het is belangrijk dat de opvang, de hulp bij alle administratieve verplichtingen en de integratie goed verlopen. 
Voor de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel is VluchtelingenWerk een belangrijke partner bij de begeleiding van statushouders.

GroenLinks Zaltbommel, Hellen Sluiter

GroenLinks Maasdriel, Kees van Drunen