Wederom glastuinbouw

Er is onlangs een brief verspreid aan de inwoners van een aantal kernen van Zaltbommel. Het is een initiatief van de Stichting Plattelandswaarden Bommelerwaard (SPW).

Het doel was bewoners op te roepen te protesteren tegen grootschalige glastuinbouw, hun stem te laten horen bij de Provincie die op 25 februari hierover zal beslissen.
SPW heeft ons verzocht hun publieksactie te ondersteunen, een appel aan de burgers om een stem te laten horen aan de Provincie, nu het nog kan. Ze hebben steun gevraagd aan partijen die kritisch staan tegenover de herstructurering: de PvdA, D66, SP, Frits van der Schans en GroenLinks. Alle partijen hebben aangegeven het initiatief te steunen. Wij hebben gemeend niet te mogen ontbreken. Het bestuur van GroenLinks Bommelwaard heeft in overleg met de fracties van Zaltbommel en Maasdriel hiertoe besloten. Onze steun betreft de actie; de verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt volledig bij de genoemde stichting.

GroenLinks Bommelerwaard