Schootsvelden

Schriftelijke vragen schootsvelden Zaltbommel

Deze week is de gemeente Zaltbommel gestart met de renovatie van de bolwerken rondom de binnenstad. Over een paar jaar is het weer een mooi groen en landelijk park. Tegelijkertijd wordt er achterstallig onderhoud gepleegd aan de schootsvelden, net buiten de bolwerken. Er wordt nu flink gesnoeid, maar pas over ongeveer zes jaar staat de herinrichting gepland. Omdat er tegelijk een een steeds groter tekort aan losloopgebieden voor honden in en om de binnenstad is, heeft GroenLinks hierover deze week schriftelijke vragen gesteld.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Bent u op de hoogte van de behoefte aan losloopgebieden voor honden in/om de binnenstad van Zaltbommel?
  2. Is er in de beoogde herinrichting van de schootsvelden een omheind terrein voorzien, om aan deze behoefte te voldoen?
  3. Zo ja, op welke wijze en op welke termijn?
  4. Zo nee, zou u dit willen heroverwegen?
  5. Is er een mogelijkheid om een dergelijk omheind gebied tijdelijk te realiseren nadat het achterstallig onderhoud is afgerond ter overbrugging tot de herinrichting over zes jaar?

We verwachten op korte termijn een reactie van het college van B&W.