Riolering glastuinbouw gaat centraal

Na vijf jaar is er nu in Zaltbommel een concreet voorstel voor centrale zuivering voor afvalwater uit de glastuinbouw. Dit is heel positief, want de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat er hierdoor op vooruit. Het voorstel komt voort uit een participatietraject waarbij de gemeente Zaltbommel samen met de tuinders, LTO, gemeente Maasdriel, waterschap en provincie tot een voor alle partijen acceptabele oplossing gekomen is.

Vanaf 2018 hebben tuinbouwers zich te houden aan een zuiveringsplicht. Dat wil zeggen dat tuinders dan geen afvalwater met resten van gewasbeschermingsproducten in het oppervlaktewater mogen lozen. Door te kiezen voor een centrale zuiveringsinstallatie waarvoor de gemeente krediet verleent, wordt een hoogwaardige en professionele oplossing geboden. Deelnemende tuinders gaan een contract aan met een looptijd van 12 jaar. 

 

Uit het voorstel:

In totaal kunnen we zo’n 89 bedrijven met 141 productielocaties aansluiten op het nieuwe systeem. Deze bedrijven hebben 312 ha netto glas in gebruik. (stand oktober 2016) In december 2016 hadden 52 eigenaren met in totaal 227 ha glas al via LTO aangegeven graag deel te nemen aan dit project. Deze lijst wordt nog uitgebreid.

De lange looptijd van het project tot op dit moment geeft al aan dat het ingewikkelde materie is met veel verschillende belangen. Een exacte planning is daarom moeilijk te geven. Wij richten er op om in de tweede helft van 2017 met de voorbereiding te beginnen waarna in de loop van 2018 de schop de grond in kan. De periode tussen uw besluit en de start van de voorbereiding is nodig om een aantal juridische zaken uit te werken en de voorbereiding aan te besteden.

 

Tuinders worden niet verplicht tot aansluiting. Dit geeft een risico van illegale lozingen op het openbare riool. De wethouder gaf tijdens de carrouselvergadering van 6 april 2017 aan dat het waterschap de handhaver is en daar nu al plannen voor maakt. Het worden in de toekomst veel minder bedrijven die moeten worden gecontroleerd en dan kan die controle ook intensiever worden.

Er moeten nog wel wat zaken geregeld worden maar het college verwacht dat in 2018 de schop in de grond kan zodat midden/eind 2019 een belangrijk deel van het systeem operationeel kan zijn.

In Maasdriel worden geen tuinbouwbedrijven rechtstreeks op deze riolering aangesloten. Het tuinbouwgebied De Grote Ingh heeft te weinig tuinders om het aan te kunnen sluiten en het gebied tussen de A2 en de Veilingweg wordt vooralsnog niet ontwikkeld. Voor de tuinders in De Grote Ingh geldt dus hetzelfde als voor de verspreid gevestigde glasbedrijven: of zelf een zuiveringsinstallatie installeren òf een opvangtank aanleggen waarin je het drainwater uit de kas verzamelt en met een tankauto naar de rioolzuiveringsinstallatie van het waterschap laat brengen.

Alle partijen in de Bommelse raad waren het erover eens dat  zo snel mogelijk begonnen moet worden met de uitvoering!