Op weg naar een intergemeentelijk zwembad

Omdat duidelijk is dat zwembad Akwamarijn niet lang meer kan blijven bestaan, wordt er in Zaltbommel al vele jaren gesproken over een nieuw zwembad. Onlangs kwamen de colleges van Zaltbommel en Maasdriel met een voorstel voor een gezamenlijke zwemvoorziening in Kerkdriel.

Tijdens de carrouselvergadering op 20 oktober jl. werd er lang gesproken. Maar wel terecht. Je praat over een belangrijke voorziening voor de komende 40 tot 50 jaar.

Onze insteek die avond was: een zwemvoorziening voor de inwoners van de Bommelerwaard.

 

Wat vooraf ging

Al in 2012 heeft de raad van Zaltbommel zich uitgesproken over een zwembad. De primaire functie moest zijn: zweminstructie.

GroenLinks heeft gezegd vast te willen houden aan dat doel: een instructiebad, voor zwemlessen en gebruik door zogeheten doelgroepen. Zwemonderwijs moet beschikbaar zijn voor iedereen en zwemmen is een zeer goede revalidatiesport. Belangrijk voor een goede invulling hiervoor is de watertemperatuur, die voor een aantal functies aardig wat hoger ligt dan bij wedstrijdzwemmen.

Daarnaast is een groter bad wenselijk voor de zwemsport. Zwemmen is gezond en een goed zwembad is een extra stimulans om meer te bewegen.

 

Raadsdiscussie 20 oktober

De insprekers op 20 oktober pleitten er voor niet alleen te kijken naar de financiële argumenten, maar vooral na te gaan wie gebruik maken van het huidige zwembad en de wensen van Zaltbommel mee te wegen. De afstand zal voor velen (denk aan de ouderen, kinderen) een reden zijn om niet meer te gaan zwemmen.

GroenLinks drong erop aan de juiste volgorde hanteren in de besluitvorming: eerst bedenken wat nodig is en wat de wensen zijn en vervolgens kijken hoe en waar je dat kunt vormgeven. In het ideale geval kom je dan bij een groot bad, gecombineerd met een multifunctioneel klein bassin. Van zo’n voorziening is er maar eentje nodig in de Bommelerwaard. Daarnaast is het een kostbare voorziening. We willen dat dus graag samen met Maasdriel voor elkaar zien te krijgen.

Het voorstel van beide colleges is: één groot wedstrijdbad van 25 x 21 (geschikt voor nationale en internationale wedstrijden), gekoppeld aan het Multifunctionele Centrum De Kreek in Kerkdriel.

 

Voor ons waren dus de vragen:

1. Passen al die mogelijkheden en functies binnen het voorstel van de beide colleges: één groot bad in Kerkdriel?

Zwembad Akwamarijn zit praktisch helemaal vol, vooral met zwemlessen en doelgroepen. Recreatief zwemmen, vrij zwemmen is er bijna niet meer bij. Zwemschool Ad van Trigt heeft vele leerlingen op de wachtlijst staan. En de Kreek is aardig gevuld.

 

2. Hoe gaat geregeld worden dat aan de temperatuureis wordt voldaan?

De zwemverenigingen hebben een lagere temperatuur nodig dan de andere groepen. Je kunt toch moeilijk iedere dag het water een aantal graden opwarmen en weer laten afkoelen.

 

3. Het voorstel gaat uit van een groot wedstrijdbad, dat daarnaast aanvullende voorzieningen nodig heeft voor de wedstrijden. Hoe vaak is bad van deze omvang nodig in de Bommelerwaard.

Gelukkig had de voorzitter van de Zaltbommelse Zwemvereniging al gezegd dat voor hun een kleiner wedstrijdbad ook prima is.

 

4. Onderdeel van de besluitvorming dient ook de bereikbaarheid te zijn.

Kijk naar welke mensen nu gebruik maken van Akwamarijn en kijk wie buiten de boot vallen als ze niet meer te voet of met de fiets naar het zwembad kunnen, als vastgehouden wordt aan De Kreek. Breng dat in kaart en kom met een voorstel voor een oplossing, was het verzoek.

 

Slotconclusie

We willen heel graag, samen met Maasdriel, een goede zwemvoorziening in de Bommelerwaard. Zwemmen is een gezonde sport, dus investeren wij graag in een fatsoenlijk zwembad. Het kost een veel, maar met Zaltbommel en Maasdriel samen moet dat lukken. Een goed, multifunctioneel bad geeft weer een extra stimulans om te bewegen.

Alleen:  het voorstel zoals het er nu ligt lijkt niet te voldoen. Niet qua behoefte voor zweminstructie, niet qua behoefte voor doelgroepen, niet qua mogelijkheden voor temperatuurfluctuatie, niet qua bereikbaarheid.

 

Wat zijn dan de denkrichtingen vanuit Bommelerwaards perspectief?

  1. Een kleiner wedstrijdbad én een instructie/doelgroepenbad, zoals bijvoorbeeld het Sportconcept Londen. Dat zou bij De Kreek kunnen.
  2. Of een nieuw instructie/doelgroepenbad in Zaltbommel, al dan niet gekoppeld aan de nieuwe sporthal, al dan niet in samenwerking met zwemschool Ad van Trigt.
    • Op termijn een nieuw 25/15 wedstrijdbad bij De Kreek. Het MFC de Kreek heeft het zwembad hard nodig om de exploitatie rond te krijgen.
    • In dat scenario kunnen de zwemverenigingen uit Maasdriel en Zaltbommel nu en in de toekomst naar Kerkdriel. Doelgroepen uit Maasdriel en Zaltbommel kunnen nu en in de toekomst naar Zaltbommel.
  3. Vervoer moet opgelost worden.
  4. We betalen alles samsam.

GroenLinks wilde het voorstel aangepast zien, voordat er in de raad een besluit over genomen zou worden. Een meerderheid – met verschillende visies - wilde het echter wel op de raadsagenda zetten. Dus… wordt vervolgd!