Begrotingsraad 2017: Algemene beschouwingen

Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2016 vond de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 plaats.

Alle partijen kwamen aan het woord met hun Algemene Beschouwingen. Hieronder staat een samenvatting van de Algemene Beschouwingen van GroenLinks. Onderaan het bericht staan links naar de complete tekst (pdf) en de ingediende moties en amendementen.

Werk
Wij willen dat zoveel mogelijk mensen een zinvolle maatschappelijke bijdrage leveren, het liefst door regulier werk. Geen banen erbij, terwijl de aantallen inwoners en bedrijven toenemen, evenals het aantal betrekkingen in de vrijetijdssector? Dat is veel te weinig. Om bedrijven de maat te nemen telt de hoeveelheid werkgelegenheid.

Maatschappelijke organisaties
Maatschappelijke organisaties zijn belangrijke partners voor de gemeente als het gaat om integratie van asielzoekers, begeleiding naar werk, bemiddeling bij vrijwilligerswerk, mensen met elkaar in contact brengen, enzovoort. Wij willen weten of dit allemaal lukt en of de gemeente meer steun moet bieden.

Wonen
GroenLinks wil dat er meer goedkope en kleine huurwoningen komen. Daar is een groot tekort aan. Bovendien is het gunstig voor mensen die zich niet kunnen of willen binden aan een koopwoning. Het is de moeite waard om te onderzoeken of kleine, verplaatsbare woningen een plek kunnen krijgen binnen de gemeente, zodat de wachtlijst voor woningen in de sociale huursector korter wordt. (zie motie (verworpen))

Zorg
De gemeenteraad dient de kaders over zaken als minimabeleid en schuldhulpverlening te stellen. Nu gebeurt dat door het college, evenals in Maasdriel. De vraag is op welke wijze de raad deze rol weer op zich kan nemen. In Maasdriel is hierover een motie aangenomen.
Voor een afspraak met Werkzaak dienen cliënten nu naar Tiel te gaan. Voor sommigen is dat bijna onmogelijk en daarom vragen wij of er in bepaalde gevallen een afspraak gepland kan worden in Maasdriel of Zaltbommel.
Wat voorop staat bij alle plannen met betrekking tot de zorg is dat de begroting niet leidend mag zijn. Doe wat nodig is, bezuinig niet op deze taken, is de boodschap van GroenLinks.

Leefomgeving
Dit keer speciaal aandacht voor de leefomgeving in de binnenstad. Het is belangrijk de binnenstad levendig te houden en aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Maar er dient ook rekening gehouden te worden met bewoners door grenzen te stellen aan de overlast door horecagelegenheden.

Veiligheid
GroenLinks maakt zich zorgen over de veiligheid en de werkomstandigheden in de glastuinbouw, met name voor de arbeidsmigranten. In het verleden zijn misstanden in de sector aan het licht gekomen. Het lijkt ons goed om samen met Maasdriel rond de tafel te gaan zitten om hier meer zicht op te krijgen zodat misstanden aangepakt kunnen worden.

Kunst en cultuur
Zaltbommel heeft een rijk cultureel leven en veel kunstuitingen. Het overkoepelende Kunst- en Cultuurbeleid is al vele jaren oud. Tijd dus voor GroenLinks om daar via een motie (aangenomen) aandacht voor te vragen. 

Milieu
Op het gebied van energiebesparing en duurzame energie wordt veel gedaan, maar niet genoeg. Windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan groene energie. Onderzoeken of het past in de omgeving is dus de volgende stap die genomen moet worden. 
En er valt bij de bedrijven nog veel energie te besparen. Via een motie roepen wij op hier meer aan te doen. Gelukkig zijn er meer partijen in Zaltbommel die de zorgen om het klimaat delen. Zie ook amendement en moties hierover (allen aangenomen).