Afvalcontainers

Avri beleidsplan: ondergrondse containers

De Avri presenteerde aan de gemeenteraad van Zaltbommel een aantal opties voor nieuw afvalbeleid met als motto: Van Afval Naar Grondstof (VANG). Kern is dat restafval in de kernen niet meer aan huis wordt opgehaald. Vanaf 2019 zal iedereen het naar een ondergrondse container of de milieustraat moeten brengen in zakken van 60 liter of 30 liter. Huishoudens krijgen in plaats van de grijze restafvalcontainer een grote verpakkingscontainer die gratis geleegd wordt. De groene en papiercontainers blijven bestaan. Dit zijn goede ontwikkelingen die hopelijk zorgen dat de positieve trend in afvalscheiding wordt doorgezet. Er zijn echter nog wel kanttekeningen te plaatsen bij de voorgenomen plannen. Want hoe realistisch zijn deze en hoe is de handhaving voorzien?

 

Hellen Sluiter namens GroenLinks:

"Ondanks dat er in onze regio veel grote gezinnen wonen, bestaan de meeste huishoudens uit één of twee personen. Voor veel van deze inwoners is het gebruik van 60-liter vuilniszakken onpraktisch: het duurt lang voor zo'n zak vol is en het is zwaar en onhandig sjouwen. Daarom moeten er ook 30-liter openingen in de ondergrondse containers komen.

In andere gemeenten met ondergrondse restafvalcontainers (bijvoorbeeld Nijmegen) is ervaring met het bijplaatsen van afval. Rond containers wordt het een rotzooi. De ophaaldienst doet in sommige wijken iedere dag de ronde om alles weer weg te halen. Het lijkt er dan op dat gemakkelijk of goedkoop gedrag beloond wordt. Hiermee wordt ook de drempel voor anderen om ook maar bij te plaatsen laag. Hoe kunnen we voorkomen dat we hier in onze gemeente ook mee te maken krijgen?

Als het doel is om het totale restafval omlaag te brengen, is het goed om te weten dat het restafval voor 31% bestaat uit GFT. Waarom wordt niet gekozen om het GFT (bijvoorbeeld in de zomer-/tuinperiode) wekelijks op te halen om te voorkomen dat het bij het restafval belandt? Op het moment dat je veel moeite met doen om restafval weg te brengen én het per keer meer kost, zal de verpakkingenbak vervuild raken, vrees ik. Heel gemakkelijk, zo'n grote container die opgehaald wordt en nog gratis ook. Hoe gaan we zorgen dat de nieuwe verpakkingencontainer aan huis niet enorm vervuild raakt met restafval?"

Daarnaast heeft Hellen gevraagd om oplossingen voor het afvalprobleem in de binnenstad. De AVRI denkt aan maatregelen als cocons voor voedselafval, die meerdere keren in de week geleegd zullen worden, en ondergrondse containers voor verpakkingen. GroenLinks heeft ook aandacht gevraagd voor inwoners die veel luiers of  incontentinentiemateriaal hebben. Op dit moment is daar geen oplossing voor, maar de Avri heeft toegezegd de ontwikkelingen van deze recycling op de voet te volgen.
Midden november 2017 bespreekt de Raad van Bestuur alle op- en aanmerkingen op het nieuwe afvalbeleid en worden de plannen verder uitgewerkt.