Algemene beschouwingen Programmabegroting 2015 – GroenLinks

“De invloed van de mens op klimaatverandering staat glashelder vast. De gevolgen worden wereldwijd scherper zichtbaar. De prognoses daarover zijn toenemend ernstig. Nog steeds is er een mogelijkheid om de risico’s binnen de perken te houden. Maar naarmate we daar langer mee wachten, wordt dat snel duurder” Einde citaat Leo Meyer, hoofdauteur van het syntheserapport van de Verenigde Naties. Haast, grote haast, is geboden. Daar moeten we allemaal aan bijdragen en minder sympathieke maatregelen horen daar bij.

Ik wacht dan ook met spanning op het nieuwe Natuur- en Milieuprogramma van Zaltbommel. Dat wordt in 2014 of 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 2014 zal wel niet meer gehaald worden.
Vraag: Hoeveel maanden moeten we nog geduld hebben?

De huidige coalitie wil de keus voor grote windturbines uitstellen, in de hoop dat andere maatregelen leiden tot 16% duurzaam opgewekte energie in 2020. Ik heb er ernstige twijfels over of dat haalbaar is. Met alleen zonnepanelen ga je dat niet redden. En alle Nederlandse windturbines ver weg op zee is ook geen optie, immers heel duur, lange terugverdientijd waardoor eerst veel energie verspild wordt, ook omstreden. We zullen én én moeten doen, of liever én én én. Windturbines op land, grotere windparken op zee en overige maatregelen zoals zonnepanelen. En snel. Hiermee koop je tijd totdat nieuwe technieken beschikbaar zijn.
Overigens betekent 16% groene energie nog altijd 84% gebaseerd op fossiele brandstoffen. Die 16% is dus nog maar het begin.

Ik ben benieuwd naar de keuzes die in het nieuwe Natuur- en Milieuplan staan. Gelukkig zijn kleíne windturbines geen probleem, volgens het bestuursakkoord.
Hopelijk staat ook in het Natuur- en Milieuprogramma 2015-2018 dat gewerkt gaat worden aan het energieneutraal maken van overheidsgebouwen, dat sportkantines die nieuw gebouwd worden of gerenoveerd, worden belegd met zonnepanelen, dat Zaltbommel hoger in de ranglijst komt te staan van de verschillende duurzaamheidindexen, dat concreet vermeld staat wanneer wij een klimaatneutrale gemeente zijn enzovoort.

Voor de volledige beschouwing over de overige onderwerpen kunt u de tekst downloaden.