Hellen Sluiter- van der Velpen

raadslid

Ik zet me volop in voor natuur en milieu. De activiteiten die in het jaarlijks bijgestelde milieuprogramma staan ondersteunen wij van harte en het streven naar een klimaatneutrale gemeente is natuurlijk prijzenswaardig. Het moet niet bij streven blijven; er dienen duidelijke doelstellingen geformuleerd worden, die breed gedragen worden. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Laten we zuinig zijn op bodem, water, lucht en op ons landschap en hierbij vooral kijken naar de langere termijn.